úterý 22. července 2014

ŽLUTÁ

Žlutá je nejsvětlejší ze všech barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Svým pozitivním, magnetickým chvěním působí žlutá povzbudivě na nervy a ztělesňuje pocit svobodného, nezatíženého vývoje, uvolnění a osvobození.


Žlutá slunečnice má barvu po slunci, za kterým se otáčí.

Žlutá , barva slunce stojícího v zenitu, platí také jako symbol osvícení a vysvobození, podporuje chápavost a horlivost v učení a působí pozitivně na paměť. Je to barva spokojenosti, kreativity a představivosti a je působivým prostředkem proti špatné náladě, nechuti a skleslosti. Zastupuje totiž vždy radost, veselí a chuť do života. Nadmíře pozitivních citů se říká „žlutá nálada“.

Žlutá podporuje schopnost kontaktu, zpracování zážitků a dojmů a oživuje veškeré myšlení podněcováním nervových impulsů. Záliba ve žluté značí duchovní čilost, vnitřní bdělost a ochotu stále se něčemu přiučovat. Intelekt a paměť jsou silně vyvinuté a vnímavé. Milovníci žluté neustále hledají, čím by rozšířili svůj horizont, hledají stále něco nového, milují volné vztahy, pocit nezávaznosti a jsou přitom naplnění silnou touhou po dálavách. Tito lidé vystupují skromně a mile, jsou velmi velkorysí a upřímní, jsou všestranně nadaní a prakticky založení. Teplá, silně žlutá také ztělesňuje různé zájmové oblasti, duchovní schopnosti a nadání, až ke genialitě, přičemž se myšlení může až rozštěpit, nemá-li člověk dostatek stability a disciplíny.

Žluté typy mají také tu zvláštnost, že stále něco od druhých očekávají. Přitom se často oddávají chybným nadějím, jelikož mají sklon k ohromnému sebepřeceňování. Jestliže jsou ve svém očekávání zklamaní, prožívají stav mysli, který se lidově nazývá „žlutý závistí“. Milovníci žluté dávají přednost spekulativnímu před tím, co je založeno na důkladnosti, přičemž může vzniknout jistá povrchnost, která ztrácí zřetel k relaci. Lidé, kteří žlutou rozhodně odmítají, to často dělají z pocitu ukřivdění nebo pocitu, že musí vstoupit s ostatními do konkurenčního boje. Přitom se necítí dostatečně schopni, nebo že na to nestačí a přiměřeně prudce reagují. Ale přesto se snaží udržet vnější zdání a nedát najevo závist nebo nepřejícnost. Jelikož je žlutá barvou dobrého kontaktu, může její odmítnutí poukazovat na určité komunikační potíže. Dá se to poznat i podle toho, že tito lidé nechávají své hlubší myšlenky a niternější city raději uzavřené v nitru, jelikož se bojí, že by jejich pohnutka mohla být odmítnuta, nebo by jimi mohlo být pohrdáno. Přitom jsou často v zajetí pevně uvízlých konvencí a z dřívějška přenesených mínění a točí se - duchovně vzato - v kruhu. Vnitřní touhy, city a přání jsou dalekosáhle potlačovány a ignorovány.

Žlutá je rozpínající se, zářivá barva, která přináší svou podstatou radost a veselí, oživuje ducha a vyvíjí silně působivý účinek na životní centrum - solar plexus.

Použití a symbolika žluté barvy
Žlutá je velice výrazná barva, maximum slunečního záření je právě v oblasti žluté barvy, lidské oko je na žlutou barvu velice citlivé. Z toho důvodu se žlutá používá pro upoutání pozornosti, jako varování a podobně.
Žlutá je (též v přírodě) barvou signální. Nejvyššího účinku dosahuje v kontrastu s černou.
Na semaforu znamená žlutá barva „pozor“, signalizuje brzkou změnu signálu.
Ve sportu žlutá barva slouží pro varování (žlutá karta), při automobilových závodech signalizuje žlutá vlajka výstrahu, auta se nesmí předjíždět.
Vysoce viditelné žluté barvy jsou používány pro silniční konstrukční zařízení, žlutým majáčkem jsou označena vozidla, která by mohla ohrozit okolní provoz.
V Kanadě a USA jsou školní autobusy natřeny na žluto z důvodu viditelnosti a bezpečnosti.
Žlutá v umění často zastupuje zlatou a jako taková je symbolem věčnosti.
Jako „žlutá rasa“ se označují asiaté.
V USA ve 20. století byli imigranti z Číny a jiných východoasijských zemí hanlivě nazývání „Žlutá hrozba“.
V tradičním západním umění je žlutá barvou bohatství, otcovství, ale též závisti, Jidáše, Židů a synagogy.
Žlutá barva byl symbol čínských císařů a čínské monarchie. Byla to také barva Nové Strany v Čínské republice.
Tužky mají žlutou barvu kvůli své spojitosti s Čínou, kde se nachází nejlepší grafit. Pouze tužky s čínským grafitem se barvily na žluto.
V některých zemích jsou běžně žlutá taxi. Počátek této praxe nalezneme v New Yorku, kde Harry N. Allen natřel své taxi na žluto, když zjistil, že žlutá je na dálku nejlépe viditelnou barvou.
Žlutá je mezi mezinárodními politickými organizacemi barva liberálů.
Žlutého papíru užívají Zlaté stránky – součást telefonního seznamu, který je tříděn podle kategorií.
Dočasné vodorovné dopravní značky jsou provedeny žlutou barvou (na rozdíl od trvalých, které jsou bílé).

Žádné komentáře:

Okomentovat