pátek 25. července 2014

TYRKYS

Tyrkys se pokládá za barvu sebeznázornění, podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. Ale je to i barva přátelských citů, sympatie a pospolitosti.

Minerál tyrkys se používá při výrobě šperků.
 Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě, často ztělesňují hravý a náladový charakter a jsou přitom půvabní a šarmantní, ale někdy jsou i sobečtí a svévolní a ukazují výraznou touhu po uznání a obdivu. Rádi unikají realitě a raději utíkají do klamného světa fantazie. Velmi často se mezi nimi najdou vynálezci, umělci a neobyčejně kreativní lidé, kteří oplývají humorem.

Kdo tuto barvu odmítá, pro toho je z psychologického hlediska zatěžko hledat své pravé já a mívá potíže při sebenalézání a seberealizaci. Tento člověk se chce vysvobodit z napětí a tlaku, které ho zatěžují, ale přitom moc myslí na zachování vnějšího zdání a nechce přiznat své slabiny. Tyrkys je velmi nápomocná barva pro člověka, který je nesmělý nebo zdrženlivý, který trpí potížemi při seznamování, nebo pro člověka, který se chce touto barvou posílit, musí-li vystoupit na veřejnosti.

Tyrkysová je barvou spontánní hravosti, snadné a bezprostřední, přesto hluboké komunikace. Je barvou nových technologií, jejím heslem je svoboda a individualita. Nese k nám poznání toho jak snadno se můžeme cítit součástí celku a přece plně sami za sebe. Probouzí v nás radost ze všech forem tvoření - tanec, zpěv, malba atd. V nerovnováze pak ukazuje problém s projevením se na veřejnosti, obtíže s komunikací, neschopností se radovat z maličkosti a velký strach ze všeho nového - pocity ohrožení.

Zajímavost
Tyrkys je také matný modro-zelený minerál, který složením odpovídá hydratovanému fosforečnanu hořečnato-hlinitému.Jeho název není odvozen od barvy minerálů, ale z francouzského slova turquois (turecký). Do Evropy byl dovážen z Persie přes Turecko. Je to jeden z nejúčinnějších léčivých kamenů. Přináší zotavení ducha i pohodu těla. Jedná se o ochranný kámen používaný od nepaměti na amulety.

Žádné komentáře:

Okomentovat