pátek 25. července 2014

MODRÁ

Všeobecný význam modré barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, uschopňuje vnímání a je ideální barvou pro „modrou hodinku“, pro uvolněnou a harmonickou atmosféru.

Modrá planeta - naše Země.

Při meditaci podporuje schopnost zážitků a otevírá ducha intuici a dojmům, které jsou na vyšší úrovni a s kterými se člověk podvědomím může spojit, aby získal pomoc ke zdolání života a k posílení ducha a duše. Modré nebe otevírá ducha a duši a dává blažený pocit neskonalých dálek a absolutní vnitřní svobody. Je to také barva touhy, odevzdanosti, víry a oddanosti Bohu a věrnosti a symbolizuje idealistické, zasněné a důvěřivé myšlení. Tato povaha bývá často využívaná a zneužívaná. 

Modrá je barva důvěřivého a dobromyslného idealisty, který má sklon k nezištnosti a k ochotě pomáhat a pro kterého je klid, pořádek a mír to, o co je hodno usilovat. Lidé, kteří mají rádi modrou, mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit, jsou senzitivní a věrní. Vyhýbají se zbytečným nesrovnalostem a hádkám jdou raději z cesty, protože jsou mírumilovní a zdrženliví. Modrá ale symbolizuje i důstojný klid, samostatnost, plnění povinností a úctu k zákonu a pořádku. Při pocitu sebe-hodnoty odpovídá modrá barva přizpůsobení se nutným požadavkům a tomu, co je dáno, a tím má sklon ke konservatismu, přísnosti a tradičnosti. Rozumoví lidé, kteří jsou si vědomi úspěchu a mají nad sebou kontrolu a kteří kladou důraz na ušlechtilý zevnějšek, dávají této barvě přednost velmi důrazně, protože modré oblečení působí vznešeně, elegantně a nenápadně.

Striktní odmítání této barvy ukazuje na depresivní, odmítavý postoj, s kterým je většinou spojeno velké zklamání. Někdy to může být v souvislosti s nucenou izolací, nebo s bolestnou ztrátou, jako je např. náhlé rozloučení způsobené smrtí nebo rozvodem. Ale i nedostatečné naplnění partnerského vztahu a duševní osamělost se někdy ukazují v negativním postoji k modré barvě. Modrá podporuje schopnost k vyváženosti a mírnosti a stává se tak cennou pomocí pro stresované a neklidné lidi, po kterých je požadováno víc, nežli unesou. Z toho důvodu by měly roztržité, nekoncentrované a příliš čilé děti, dělat školní úlohy pod modrým světlem. Modrá vyvolává pocit klidu, harmonie a bezpečí a poskytuje tím uvolnění a spokojenost.

Použití a symbolika modré barvy
Denní obloha má modrou barvu, to je způsobeno Rayleighovým rozptylem světla na molekulách vody. Stejně tak i tlustá vrstva vody má modrou barvu, protože voda pohlcuje červené světlo (s vlnovou délkou kolem 750 nm). (Oproti tomu je těžká voda bezbarvá, neboť absorbuje záření vyšších vlnových délek.)
Modrá barva se používá na mnoho uniforem, takže jejich nositelům se pak přezdívá např. „modrá armáda“ (pro železničáře) apod.
Modré límečky je v angličtině označení dělníků - proti bílým límečkům úředníků
Modré světlo na železničním návěstidle znamená "posun zakázán"
Modrá barva obecně označuje muže či chlapce, oproti růžové, která označuje ženy a dívky.
Termín „člověk s modrou krví“ označuje člověka z aristokracie. Důvodem je, že skrz neopálenou kůži jsou lépe vidět modře zbarvené žíly.
V Microsoft Windows se jako „modrá smrt“ označuje havárie operačního systému, při které se chybové hlášení zobrazí přes celou modře zbarvenou obrazovku (viz BSOD).
Modrá stuha je ocenění udělované lodi, která dosáhne nejrychlejšího času při přeplutí Atlantiku.
Na lékařských diagramech se modrou barvou označuje neokysličená krev, resp. žíly, které ji vedou.
Modrou barvu používá jako svůj symbol ODS (jejím logem je modrý pták).
Jako „modrokabátníci“ (pro barvu uniforem) byli v americké občanské válce označováni vojáci Unie.
Světle modrá barva (azzurro) je národní barva Itálie, k vidění např. na reprezentačních dresech jejích sportovců.
„Velká modrá“ či „Modrá dáma“ je slangové označení firmy IBM.
„Malá modrá“ je slangové označení firmy Microsoft.
Ve Stopařově průvodci po Galaxii se několikrát vyskytuje postava „Húlúvú“ popisovaná jako „superinteligentní odstín modré barvy“.

Žádné komentáře:

Okomentovat