středa 30. července 2014

ŠEDÁ

Šedá představuje neutrálnost, éteričnost, uměleckost, serióznost, skromnost, stáří.


Šedá myška je symbolem obyčejnosti.
 Dále také spolehlivost, vyváženost, konservatismus, neochotu přijímat závazky, snahu nebýt příliš vidět.
Šedá barva je nazývána i "upírem" barev. Snižuje intenzitu barvy vedle ní ležících, je barvou kompromisu mezi bílou a černou. Inklinují k ní lidé s tendencemi uštvat se v práci, workholici.

Společně s černou a hnědou barvou je to barva, již používají ve svých malbách děti v dětských domovech, které prožily trauma, a depresivní klienti. Šedá barva jako mlha totiž znamená "neprůhledno", nejistotu. V mlze se dá očekávat cokoli. Náraz do něčeho neočekávaného, ale také nádherný den po jejím rozptýlení. Mlha tedy může skrývat dobro i zlo. Není ničím definitivním, znamená stav nerovnováhy a předpokládá vývoj.

Pokud se na šedou rádi díváme, pak nás asi láká tajemno. Rádi se necháváme překvapovat, čekáme, co z toho bude. Jen nesmíme být překvapení, když se z "mlhy" vyloupne i něco pro nás nepříjemného.

Použití a symbolika šedé barvy
Šedá je symbolem všednosti a obyčejnosti.
Šedý život je výraz pro nezajímavý, průměrný život.
Šedá barva označuje něco mezi zlem (černou barvou) a dobrem (bílou barvou).
Šedá zóna je výraz pro pomezí mezi zákonným a nezákonným.
Šedou barvu měly uniformy vojáků Konfederace v americké občanské válce (vojáci Unie nosili modré).
Lidské vlasy ve stáří šediví, takže šedá barva může být chápána jako symbol stáří či vyzrálosti.

ČERNÁ

Černá barva je opakem bílé, je barvou tajemna, smutku, askeze. Symbolizuje chmurné pojetí života. Je znakem autority, moci a síly.

černá kočka nosí smůlu, ale je krásná

 Černá je krásná a důstojná, potřebuje však prostor a citlivé oživení. Představuje dramatičnost, eleganci, smrt a zármutek, stáří, solidnost a kultivovanost.  Je také barvou vyjadřující inteligenci a zároveň poddanost.

Rituální význam černé barvy v naší kultuře je všeobecně známý. Vyjadřuje smutek na poslední cestě člověka někam do neznáma, někam do tmy. V přírodě je černá bezměsíční noc. Vyjadřuje období, kdy nemůžeme využít zrak, tedy poznávací smysl jinak nejpoužívanější. Černá barva, tak jako černé díry ve vesmíru, pohlcuje. Černá je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru nepřichází žádné světlo. (Jejím opakem je bílá, která vzniká tím, že do oka přichází světlo všech barev.)

Mimořádně kladný vztah k černé barvě může znamenat, že světu nabízíme vlastní nerozhodnost, často zbytečné oponování, možná i tmu v sobě. Chceme pohlcovat – tedy přijímat, už méně však dávat. Snad také vzbudit soucit, zájem o sebe… Ten, kdo má rád šaty této barvy (pokud samozřejmě nejde o módní záležitost), nezřídka vidí i život černě, moc si nevěří a není příliš šťastný. Takový člověk se zpravidla domnívá, že jeho životní ideály jsou nedosažitelné. Výlučné používání černé barvy ve výtvarném projevu zejména u dětí obvykle signalizuje prožité trauma, deprese.

Použití a symbolika černé barvy

Ve spojení "černá ovce", "černý Petr", "černá magie" nabývá jednoznačných významů.
Jako nadčasová se používá hojně v módě a dekoracích.
V bájích a pověstech jsou ve většině případů černě vyobrazeny postavy reprezentující zlo a temnotu – to proto, aby byla zdůrazněná jejich neporazitelnost.
Černé pláště nosí soudci - autorita a moc a studenti při promocích - inteligence.
Věřící se odívali do černé, aby vyjádřili svou podřízenost vyšší moci – bohu.
Pozůstalí nosí černé pásky, aby vyjádřili smutek.
Neosobní černá barva je velmi oblíbená při zařizování kanceláří. Lze ji kombinovat s bílou, stříbrnou, šedou a modrou barvou. Tyto kombinace podpoří soustředění, pracovitost, autoritu a formální odstup.

pondělí 28. července 2014

HNĚDÁ

Hnědá - je barvou tradice a jistoty. Na jedné straně symbolizuje rodinný krb, ale na straně druhé zase představuje tělesnost a smyslnost.


Oblíbená dětská hračka
má dlouhou tradiciPředstavuje bohatství a úrodnost spojenou s půdou nebo také smutek, melancholii a nostalgii spojenou se spadaným listí. Zbožnost, mnišství, okázalost, solidnost, pevnost, nesofistikovanost, potřeba starat se o lidi, domácí typ.
Hnědá barva je jedna z rudimentárních barev, je to barva země, pokory, askeze. Hnědá je barvou solidních, trpělivých, spolehlivých a silných jedinců. Preferují ji lidé, kteří na sebe berou práci a odpovědnost, již nechce nikdo přijmout. Jsou to lidé pevně stojící na zemi a takoví, kteří umí dobře hospodařit s penězi a pomáhají neprivilegovaným lidem.  Hnědá "uzemňuje". Hnědou však mají v oblibě i depresivní lidé.
Pokud máte hnědou rádi více než ostatní barvy, upřednostňujete ji v oblečení, při koupi auta, v doplňcích v bytě i na sobě, pak voláte po klidu jistot a zázemí. Toužíte po něm a vytváříte ho kolem sebe o to více, o kolik vám chybí v prožitku, pocitově, uvnitř vás.
Hnědou přímo odmítat dokáže málokdo. Je barvou obecně příjemnou, pochopitelně tehdy, když trefíte „svůj odstín“. Zdravě a spokojeně žijící člověk by tedy neměl  hnědou odmítat. Ale neměl by ji ani preferovat. V jeho vnitřní stupnici by měla mít své pevné místo někde v pozadí.

Použití a symbolika hnědé barvy
Hnědé jsou hábity františkánských mnichů.
Na druhé straně být "hnědý" může znamenat i sympatie k fašistické ideologii, což ostatně dokládají uniformy Hitlerových oddílů SA.
Hnědá je půda i dřevo. Bez půdy nic nevyroste a bez dřeva, navzdory různým umělým hmotám, se také neobejdeme. Půda je tedy určitou základnou, výchozí platformou, tak jako dřevo je výchozím materiálem.
Hnědá bývá i jedna z nejoblíbenějších dětských hraček - medvídek.

ZELENÁ

Zelená, barva přírody, bujné vegetace a probouzejícího se jara, symbolizuje hojnost, růst, nový začátek a rozvoj.

Zelená příroda umí dát člověku pocit štěstí.
  Pohled do zelena uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit klidu a zotavení. Zelená platí za neutrální barvu, smiřující, zušlechťující, která působí osvěživě a vyrovnaně a která tím signalizuje zotavení, uzdravení, obnovení, regeneraci a dobrý zdravotní pocit. Tato barva působí stabilně, konstatně, vzbuzuje důvěru a symbolizuje tím pevné životní hodnoty a zásady.

Je-li zelená hluboká a tmavá, znamená také integritu, důstojnost a stabilitu, stejně jako vážnost, uplatnění a prestiž. Milovníci této barvy mají většinou tuhý temperament a velkou vytrvalost, spojenou s velkou výdrží a velkou cílevědomostí, od kterých se nedají jen tak lehce odvést. Silná vůle a zvýšená schopnost tělesného výkonu a pružnost jdou s touto barvou ruku v ruce. Ctižádostivost, spolehlivost, dobrá schopnost kritiky a výrazná snaha o zajištěnou pozici, kariéru, vlastnictví a jistotu, je známkou milovníků zelené.
Díky svému uklidňujícímu účinku je zelená velmi působivou pomocí pro nervózní a cholerické lidi. Mimo to podporuje tato barva koncentraci stejně jako schopnost pamatování a vzpomínání. Zelená je také označována jako barva srdce, vyrovnanosti, harmonie, míru, bratrství a naděje, a tím je velmi mnohostrannou a velmi důležitou barevnou energií.

Použití a symbolika zelené barvy
Zelená barva je symbolem přírody, neboť většina rostlin má zelenou barvu, což je způsobeno přítomností chlorofylu. Ten silně absorbuje elektromagnetické záření v oblastech odpovídajících modré a červené barvě, což způsobuje, že odražené světlo se jeví zelené.
Pro spojitost s přírodou symbolizuje zelená barva ekologická hnutí, např. Greenpeace (zelený mír), jako Zelení se označují různé strany s ekologickým programem, např. Strana zelených.
Lidské oko je nejcitlivější právě na zelenou barvu, což je výsledek evoluce, neboť na Zemi dopadá ze Slunce nejvíce záření právě v oblasti zelené barvy.
Zelená je tradiční barva islámu, pravděpodobně pro svou spojitost s přírodou.
Z toho důvodu je vlajka Libye čistě zelená (je to v současnosti jediná čistě jednobarevná státní vlajka).
Zelená barva všeobecně označuje volno, bezpečí.
Používá se na semaforech jako signál volno.
V automobilových závodech (např. Formule 1) značí zelená vlajka konec nebezpečí, znovuspuštění závodu.
Na českých silnicích označuje zelená dopravní značka dálniční spojení.
Kvůli schopnosti kamufláže je zelená tradiční barvou vojenských uniforem.
Malý zelený mužíček je stereotyp mimozemšťana (humanoidní vzhled, zelená kůže, anténky).
Zelená barva je asociována se závistí, např. ve rčení zezelenat závistí.
Někdo nezkušený bývá označován za zelenáče, což vzniklo pravděpodobně jako přirovnání k zelené barvě nezralého ovoce.

pátek 25. července 2014

Drahá mamičko, plakal jsem

Káhira 3.ledna 1936


Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944
Drahá mamičko,
plakal jsem, když jsem četl Vaše řádky tak hluboké svým významem, protože právě Vás jsem v poušti volal. Zmocnil se mě veliký hněv proti tomu tichu, že jsem odloučen od všech lidí, a volal jsem svou maminku.
Je strašné zanechat za sebou někoho, kdo nás tak potřebuje jako Consuela. Pociťujeme palčivou potřebu se vrátit,abychom chránili a byly útočištěm,a rozdíráme si nehty o písek, který nám brání, abychom splnili svou povinnost. Člověk by hory přenášel. Ale Vás jsem, mamičko potřeboval! Vy jste mě měla chránit, být mi útočištěm. Vás jsem volal stejně sobecky jako malé kůzle!
Vrátil-li jsem se, bylo to trochu kvůli Consuele, ale díky Vám, maminko se vracím! Zdalipak jste věděla, Vy, tak slabá, že jste mi tak mocným andělem? Tušila jste snad, jak jste silná, moudrá a tak plná požehnání, že člověk, když je v noci sám, se k Vám modlí?

Antoine

Autorem dopisu je Antoine de Saint-Exupéry. Na palubě letadla Caudron-Simoun 29.prosince 1935 se Antoine sám s mechanikem Prévotem pokusil o vytrvalostní let Paříž - Saigon. Čtyři hodiny potom, co odletěl z Benghazi narazil o zem v Libyjské poušti. Našli ho teprve 1.ledna 1936.

Zdroj: Marie de Saint-Exupéry "Já a můj syn"

TYRKYS

Tyrkys se pokládá za barvu sebeznázornění, podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. Ale je to i barva přátelských citů, sympatie a pospolitosti.

Minerál tyrkys se používá při výrobě šperků.
 Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě, často ztělesňují hravý a náladový charakter a jsou přitom půvabní a šarmantní, ale někdy jsou i sobečtí a svévolní a ukazují výraznou touhu po uznání a obdivu. Rádi unikají realitě a raději utíkají do klamného světa fantazie. Velmi často se mezi nimi najdou vynálezci, umělci a neobyčejně kreativní lidé, kteří oplývají humorem.

Kdo tuto barvu odmítá, pro toho je z psychologického hlediska zatěžko hledat své pravé já a mívá potíže při sebenalézání a seberealizaci. Tento člověk se chce vysvobodit z napětí a tlaku, které ho zatěžují, ale přitom moc myslí na zachování vnějšího zdání a nechce přiznat své slabiny. Tyrkys je velmi nápomocná barva pro člověka, který je nesmělý nebo zdrženlivý, který trpí potížemi při seznamování, nebo pro člověka, který se chce touto barvou posílit, musí-li vystoupit na veřejnosti.

Tyrkysová je barvou spontánní hravosti, snadné a bezprostřední, přesto hluboké komunikace. Je barvou nových technologií, jejím heslem je svoboda a individualita. Nese k nám poznání toho jak snadno se můžeme cítit součástí celku a přece plně sami za sebe. Probouzí v nás radost ze všech forem tvoření - tanec, zpěv, malba atd. V nerovnováze pak ukazuje problém s projevením se na veřejnosti, obtíže s komunikací, neschopností se radovat z maličkosti a velký strach ze všeho nového - pocity ohrožení.

Zajímavost
Tyrkys je také matný modro-zelený minerál, který složením odpovídá hydratovanému fosforečnanu hořečnato-hlinitému.Jeho název není odvozen od barvy minerálů, ale z francouzského slova turquois (turecký). Do Evropy byl dovážen z Persie přes Turecko. Je to jeden z nejúčinnějších léčivých kamenů. Přináší zotavení ducha i pohodu těla. Jedná se o ochranný kámen používaný od nepaměti na amulety.

MODRÁ

Všeobecný význam modré barvy je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, uschopňuje vnímání a je ideální barvou pro „modrou hodinku“, pro uvolněnou a harmonickou atmosféru.

Modrá planeta - naše Země.

Při meditaci podporuje schopnost zážitků a otevírá ducha intuici a dojmům, které jsou na vyšší úrovni a s kterými se člověk podvědomím může spojit, aby získal pomoc ke zdolání života a k posílení ducha a duše. Modré nebe otevírá ducha a duši a dává blažený pocit neskonalých dálek a absolutní vnitřní svobody. Je to také barva touhy, odevzdanosti, víry a oddanosti Bohu a věrnosti a symbolizuje idealistické, zasněné a důvěřivé myšlení. Tato povaha bývá často využívaná a zneužívaná. 

Modrá je barva důvěřivého a dobromyslného idealisty, který má sklon k nezištnosti a k ochotě pomáhat a pro kterého je klid, pořádek a mír to, o co je hodno usilovat. Lidé, kteří mají rádi modrou, mají většinou vyrovnaný charakter a jsou schopni se přizpůsobit, jsou senzitivní a věrní. Vyhýbají se zbytečným nesrovnalostem a hádkám jdou raději z cesty, protože jsou mírumilovní a zdrženliví. Modrá ale symbolizuje i důstojný klid, samostatnost, plnění povinností a úctu k zákonu a pořádku. Při pocitu sebe-hodnoty odpovídá modrá barva přizpůsobení se nutným požadavkům a tomu, co je dáno, a tím má sklon ke konservatismu, přísnosti a tradičnosti. Rozumoví lidé, kteří jsou si vědomi úspěchu a mají nad sebou kontrolu a kteří kladou důraz na ušlechtilý zevnějšek, dávají této barvě přednost velmi důrazně, protože modré oblečení působí vznešeně, elegantně a nenápadně.

Striktní odmítání této barvy ukazuje na depresivní, odmítavý postoj, s kterým je většinou spojeno velké zklamání. Někdy to může být v souvislosti s nucenou izolací, nebo s bolestnou ztrátou, jako je např. náhlé rozloučení způsobené smrtí nebo rozvodem. Ale i nedostatečné naplnění partnerského vztahu a duševní osamělost se někdy ukazují v negativním postoji k modré barvě. Modrá podporuje schopnost k vyváženosti a mírnosti a stává se tak cennou pomocí pro stresované a neklidné lidi, po kterých je požadováno víc, nežli unesou. Z toho důvodu by měly roztržité, nekoncentrované a příliš čilé děti, dělat školní úlohy pod modrým světlem. Modrá vyvolává pocit klidu, harmonie a bezpečí a poskytuje tím uvolnění a spokojenost.

Použití a symbolika modré barvy
Denní obloha má modrou barvu, to je způsobeno Rayleighovým rozptylem světla na molekulách vody. Stejně tak i tlustá vrstva vody má modrou barvu, protože voda pohlcuje červené světlo (s vlnovou délkou kolem 750 nm). (Oproti tomu je těžká voda bezbarvá, neboť absorbuje záření vyšších vlnových délek.)
Modrá barva se používá na mnoho uniforem, takže jejich nositelům se pak přezdívá např. „modrá armáda“ (pro železničáře) apod.
Modré límečky je v angličtině označení dělníků - proti bílým límečkům úředníků
Modré světlo na železničním návěstidle znamená "posun zakázán"
Modrá barva obecně označuje muže či chlapce, oproti růžové, která označuje ženy a dívky.
Termín „člověk s modrou krví“ označuje člověka z aristokracie. Důvodem je, že skrz neopálenou kůži jsou lépe vidět modře zbarvené žíly.
V Microsoft Windows se jako „modrá smrt“ označuje havárie operačního systému, při které se chybové hlášení zobrazí přes celou modře zbarvenou obrazovku (viz BSOD).
Modrá stuha je ocenění udělované lodi, která dosáhne nejrychlejšího času při přeplutí Atlantiku.
Na lékařských diagramech se modrou barvou označuje neokysličená krev, resp. žíly, které ji vedou.
Modrou barvu používá jako svůj symbol ODS (jejím logem je modrý pták).
Jako „modrokabátníci“ (pro barvu uniforem) byli v americké občanské válce označováni vojáci Unie.
Světle modrá barva (azzurro) je národní barva Itálie, k vidění např. na reprezentačních dresech jejích sportovců.
„Velká modrá“ či „Modrá dáma“ je slangové označení firmy IBM.
„Malá modrá“ je slangové označení firmy Microsoft.
Ve Stopařově průvodci po Galaxii se několikrát vyskytuje postava „Húlúvú“ popisovaná jako „superinteligentní odstín modré barvy“.