středa 23. července 2014

FIALOVÁ

Fialová, barva ležící ve spektru mezi červenou a modrou, symbolizuje změnu, překročení a přenesení se jinam. Je to sjednocení dvou opačných pólů, soutok dvou sil, spojení dvou kontrastních, energetických faktorů. fialová je barva inspirace, mystiky, magie a kouzla. 

Mandala by Jim Gogarty 2011

Ve fialové se tedy sjednocují dva protiklady, totiž modrý klid a červená pohonná síla. Modrý klid je povzbuzován červenou pohonnou sílou a červená pohonná síla je modrým klidem vyrovnána a ponořována do senzitivní citlivosti. Směsí červené a modré prokazuje fialové sjednocení symbolů s nimi spojených, totiž symbolu materie a ducha. materie a duch podléhají v pozemském životě mnoha procesům změny a tříbení, což může někdy vyvolávat velmi bolestné zážitky a dojmy. Proto je fialová dávána také do spojitosti s žalem, pokáním, odříkáním a odvracením se od světských požitků.

Milovníci této barvy jsou velmi senzitivní a do sebe obrácení. necítí se přináležet k masám, a vyhledávají nerušenou samotu, daleko od hluku a zmatku. U lidí se zálibou ve fialové barvě se vždy jedná o velmi neobyčejné individualisty, vysoce senzitivní umělce nebo o introvertní lidi, kteří stojí stranou a jsou považováni za podivíny. Na této barvě vždy ulpívá něco neobyčejného. Avšak ve světě střízlivého realismu se jí nevěnuje mnoho obdivu ani lásky. Vědci zabývající se barvami zjistili, že je fialová velmi oblíbená u dětí. Lidé, kteří fialovou odmítají, jsou často zatíženi silnými depresemi a náladovostí, nebo jsou zapleteni do erotických a toužebných citů, které bolestně volají po "osvobození". Bledá "lila" barva symbolizuje pravou lásku k bližšímu nebo obětavost. Lidé, kteří mají tuto barvu v oblibě, mají často zvláštní vztah k trpělivému snášení útrap a vidí v tom nutnou zkoušku, kterou jim osud uložil. Obliba k této barvě vzrůstá s přibývajícím stářím, z čehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozuměním pro žal a tíseň.

Použití a symbolika fialové barvy
V roce 1860 fialové barvivo začali používat biologové a lékaři jako kontrastní látku při mikroskopování. Na takto obarveném preparátu objevil například německý chemik Robert Koch bacil tuberkulózy.
Německý básník Goethe, autor rozsáhlé Nauky o barvách, spojoval s fialovou barvou představu vyžilého stáří. V obecném povědomí si fialová barva dlouho udržovala nevalnou pověst. Pro mnohé symbolizovala podvod či klam a byla spojována s pojmy jako "jed" nebo "podlost". Tvrdilo se, že má deprimující vliv.
Katoličtí biskupové se dodnes oblékají do sytě fialové a kardinálům navléká papež k purpurovému rouchu ještě ametystový prsten.
Jako barva smutku symbolizuje fialová v katolické liturgii pokání v adventní a postní době.
Fialovou si za svou barvu zvolilo ovšem také feministické hnutí moderní doby. Podle některých psychologů má i toto rozhodnutí hlubší zdůvodnění. Fialová barva totiž evokuje dávný archetyp obojakosti, hermafroditismu, sjednocení mužského a ženského principu v jednotném obrazu světa. Již ve středověku byla považována za symbol jednoty protikladů, za syntézu agresivní mužské rudé a umírněné ženské modře. Proto může vyjadřovat zrovnoprávnění obou pohlaví.
Zajímavá je ovšem i samotná etymologie slova "fialový". Latinské violentia totiž znamená "násilí" a violare je totéž co porušit, podupat nebo znásilnit. Stejného původu je i anglický výraz violence (násilí). Tyto odvozené tvary pocházejí ze slova viola , tedy fialka. Negativní významové propojení zřejmě způsobilo, že fialová se používala i k ocejchování nepohodlných lidí. V koncentračních táborech nacistické třetí říše byly fialovým trojúhelníčkem označováni homosexuálové.
Volba správné barvy byla zřejmě i jednou z příčin neobvyklého komerčního úspěchu "fialové krávy" a s ní spojené čokolády Milka. Na počátku reklamní kampaně stála modelem švýcarská dojnice Adelheid, několikanásobná šampionka různých soutěží. Při přípravě snímku na ni fotograf vypotřeboval dvanáct balení sprejové zdravotně nezávadné barvy. Výsledek zná snad každý Evropan. Dnes je fialová kráva Milka přísně střeženou obchodní značkou. (Vždyť fialová je velmi oblíbená u dětí - viz výše).

Žádné komentáře:

Okomentovat