úterý 22. července 2014

ČERVENÁ

Teplá červená barva je symbolem chuti do života, je výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zážitkům, zdolávání nesnází a dobyvačnosti.

Rudá růže v řeči květomluvy "Miluji tě".

 Je to barva ohnivého východu slunce, má největší schopnost proniknout, aktivovat, vitalizovat, zintensivňuje a nalaďuje dynamicky, průrazně a agresivně. Smysly pociťují červenou barvu jako vzrušení, touhu, žádostivost. Jsou-li tyto pocity spojeny s libostí, pak se červená stává silným, smysly podporujícím, energetickým dárcem, který působí povzbudivě, podněcuje a stupňuje tělesnou sílu a výkonnost ve všech oblastech.

Červená odpovídá životní síle, pocitu vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a možnosti. Červené chvění způsobuje vždy energetický zisk. Červená dělá člověka hovorného, snaživého, vášnivého a dodává mu aktivitu při zahálčivosti, nechuti k práci a lenosti v učení. Děti, které mají s učením potíže, by měly dělat úkoly pod červeným světlem. V oblasti sexuality vyjadřuje tato barva čistě tělesné pudy, zaměřené na získání požitků. Ve zvětšené míře působí červená barva na nervový systém dráždivě a může vyvolat u choleriků, nebo u lidí trpících nervovými chorobami, agresivitu, až k záchvatům zuřivosti.

Na červenou barvu můžeme pohlížet a ji vnímat se zcela smíšenými pocity, totiž buď jako vzrušující, slastiplný, dynamický pramen síly, který podněcuje ke stupňující se potřebě rozkoše, k smyslovým požitkům a vitálním výkonům, nebo ji můžeme vnímat jako barvu zneklidňující, ohrožující a odpornou, pakliže se vyskytují pocity nechuti, deprese nebo nervového předráždění. Tehdy způsobuje červená barva smyslové předráždění a je původem odmítavosti, vzdoru a dokonce pocitů odporu. Odmítnutí silné, ohnivé červené může být vysvětleno, mezi jiným, také erotickým zklamáním a neukojenou, smyslnou touhou. Kdo ale červenou barvu miluje, ten pociťuje její zářivé teplo jako positivní a stimulující a cítí se jím posilněn, motivován a jaksi povznesen a tím také "vznešený". To souvisí i se skutečností, že červená stupňuje a komprimuje vědomé zážitky a city.

Červená vyjadřuje i silnou vůli, milovníci této barvy jsou vždy rádi aktivní, připraveni podávat výkony, jsou flektivní a nedají se tak lehce porazit. Ukazují odvahu k boji a výdrž. V oblibě k červené se ale částečně ukrývá i skutečně silné přání být nápadný a dosáhnout pozornosti a uznání. Někdy je v tomto upřednostňování červené i sklon k tomu, že chce člověk vypadat velkolepě a že chce imponovat, což lze také vykládat jako vůli ovládat a dominovat.

Psychologický význam červené se ale výrazně změní, jsou-li do ní přimíchané žluté, hnědavé nebo modravé tóny. Čím více se červená přibližuje hnědé, o to více se mění z dráždivého do uklidňujícího tónu. Naproti tomu, je-li do červené přimíchaná žlutá, je účinek tohoto oranžovo-červeného odstínu podněcující, povzbuzující a radostný.Mají-li červené tóny modravý nádech, nechá si jimi zprostředkovat vyrovnanost, dobromyslnost a nezištnost.

Použití a symbolika červené barvy
Okysličená lidská krev má červenou barvu, což je způsobeno přítomností hemoglobinu. S tímto faktem zřejmě souvisí další symbolika:
Červená barva symbolizuje hněv, např. ve rčení vidět rudě.
Planeta Mars má načervenalou barvu (kvůli přítomnosti oxidů železa), pro kterou byla asociována s bohem války, Martem.
V křesťanství je červená barva symbolem prolité krve mučedníků, proto se používá jako liturgická barva při jejich památkách.
Historicky, zvláště v tradici antického Říma je červená či purpurová barva chápána jako barva královská či slavnostní. Odtud též liturgické užití červené barvy při velkých svátcích, které nejsou oslavami mučedníků (např. Květná neděle, Velký pátek, Seslání Ducha svatého).
Červená barva je výrazná, chápe se jako varování či jiná důležitá zpráva.
Červená barva na semaforu (i na jiných místech) znamená stůj.
V pražském metru označuje červená barva trasu C, vedoucí přibližně ve směru sever–jihovýchod, s konečnými stanicemi Ládví–Háje.
Červená barva symbolizuje lásku či erotiku (červená knihovna, červené lucerny).
Červená barva symbolizuje socialisty či (hlavně) komunisty.
V čínské tradici je červená barvou štěstí.
Červenou barvou je v účetnictví vyznačen dluh, ztráta (výraz v červených číslech znamená ve ztrátě).

Žádné komentáře:

Okomentovat