pátek 18. července 2014

BÍLÁ

Bílá, jako nejsvětlejší barevné chvění, je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti.
Zdůrazňuje existenci světla, rozpuštění veškeré hrubosti, stav dokonalého odmaterialisování, vykoupení. bílá je ale i známkou nedotknutelnosti, citlivosti a chladné reservanosti.

Bílá růže symbol nevinnosti.

Lidé, kteří dávají bílé barvě přednost, mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Jsou to otevřené, živé osobnosti, které plánují svůj život chladně a cílevědomě, perspektivně a vědomi si úspěchu. Tito lidé kladou velký důraz na svou pověst a na své vyzařování, ale navenek se chovají chladně a věcně. Své úkoly vyřizují reservovaně a zdrženlivě a mají přitom výborný instinkt pro dobré obchody a výhodné příležitosti. spolehlivost, upřímnost a láska k pravdě jsou vynikající vlastnosti milovníků bílé. Čistota, pořádek a dobré naplánování vlastního života jsou pro ně velmi důležité, nebo´t to jsou zásady, které odpovídají jejich, k perfekcionismu směřující mentalitě a jejich pojetí života.
V případě vnitřního konfliktu, tísně nebo silného duševního zatížení, znamená volba bílé barvy přání po svobodě, osvícení, vykoupení: přání, aby se vše uspořádalo a nové začalo. Čistá bílá je totiž pro vnitřní vyjasnění a vyřešení nějaké nepříjemné situace, ruší staré myšlenkové struktury a připravuje tím nový začátek. Odmítání bílé poukazuje na duchovní bezúčelnost a na vnitřní prázdnotu. občasné důvody tohoto duchovního stanoviska jsou strach, pocity viny, fobie nebo opovržení sebou samým. Bílá má vyzařující, oslňující efekt a působí proto namáhavě na oči (proto se dnes používá v operačních sálech zelené prádlo). "Bílá vlajka", která se používá jako znamení kapitulace, zdůrazňuje vyjasňující, upravující podstatu bílé barvy.

Použití a symbolika bílé barvy
Jako bílí jsou označování členové bílé rasy, tzn. lidé světlé barvy pleti. Viz bílá rasa.
Obecně je bílá symbolem čistoty, neposkvrněnosti.
Bílá barva je jak v západní kultuře, tak např. v Japonsku tradiční barvou svatebních šatů nevěsty.
V čínské a indické tradici je bílá barva smuteční, symbolizuje smrt a je barvou duchů.
Bílá vlajka symbolizuje kapitulaci či příměří, tzn. signalizuje mírové úmysly, obvykle v období války.
Bílé světlo na železničním návěstidle znamená "Posun povolen".
Blikající bílé světlo na železničním přejezdu znamená volno.
Jako bílý šum se označuje signál či zvuk, který obsahuje směs signálů všech frekvencí (obdobně jako bílé světlo obsahuje směs světla všech barev).
Bílý je označení jednoho z hráčů (podle barvy jeho hracích kamenů) v mnoha deskových hrách, např. šachu či go. Soupeřovy kameny jsou nejčastěji černé či červené.

Až do doby Isaaca Newtona popisoval převažující vědecký názor bílou jako základní barvu, ze které vznikají ostatní barvy tím, že se k bílému světlu přimíchá cosi, co ho zbarví. Newton navrhl pokus, při kterém světelným hranolem rozložil bílé světlo v barevné spektrum, které dalším hranolem spojil opět do bílého světla. Tím dokázal, že naopak barevné světlo je základní a bílé světlo vzniká smíšením světla všech barev.

Žádné komentáře:

Okomentovat